curriculum vitae european

 

 

 

1. INFORMAŢII PERSONALE

Nume

 

OLAR MARIOARA

Adresă

 

ROMÂNIA, judeţul Mureş, localitatea Târnăveni

strada George Coşbuc nr. 64

Telefon

 

 mobil: 0743083152

fix: 40265446150 (şcoală)  

Fax

 

40265446149 (şcoală)  

E-mail

 

olar_marioara@yahoo.com

Naţionalitate

 

română

Data naşterii                                                  

 

19  ianuarie 1961

 

 

2. EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.1991-în prezent

 

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Târnăveni;

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

 

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar liceal titular de ştiinţe sociale

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Logică, Psihologie, Economie, Sociologie, Filozofie, Studii sociale, Dirigenţie

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.1985-1.091986

 

 Numele şi adresa angajatorului

 

LICEUL INDUSTRIAL NR 1 VASLUI

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

invatamant

 

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor titular

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Predare-invatare

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

4.01.1987-1.09.1991

 

 Numele şi adresa angajatorului

 

FARMACIA 37 TARNAVENI

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Sanatate

 

Funcţia sau postul ocupat

 

Laborant farmacie

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

 

 

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 20 martie 2009 – 27 aprilie 2009

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

DeCeE

Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

ATESTAT DE FORMARE CONTINUĂ

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

2008-2009

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

EDUCAŢIA XXI – Modul II

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie 2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

SIVECO ROMÂNIA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

AEL 5

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie  2006

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie  2006

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Promovarea drepturilor copilului

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 2005

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Ministerul Integrării Europene

MINISTERUL EDUCAŢIEI

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Europa În școalĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

  2004

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Agenţia de monitorizare a presei - Academia Caţavencu

MINISTERUL EDUCAŢIEI

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Competenţă în mass-media

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 2004

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

OPERARE PE CALCULATOR: noţiuni de birotică, aplicaţii multimedia şi comunicaţii

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 2004

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Educaţie civică pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

2003

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Managementul proiectelor

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 mai 2002

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Morfeus serv

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Operator calculatoare

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 1998-2000 ;1999-2001

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

FACULTATEA DE ISTORIE-FILOSOFIE ;FACULTATEA DE FILOSOFIE BUCURESTI

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

FILOSOFIE ; MASTRR-POLITICI PUBLICE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 august - septembrie 1996

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

FACULTATEA DE ISTORIE-FILOSOFIE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

FILOSOFIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

august 1992

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

FACULTATEA DE ISTORIE-FILOSOFIE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

FILOSOFIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DEFINITIVAT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE -GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

1.10.1981-15.06.1985

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

FACULTATEA DE ISTORIE-FILOSOFIE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

specializarea FILOSOFIE-ISTORIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE - 4 ani

 

 

 

 

4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

4.1. Limba maternă

 

Română

 

4.2. Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

Engleză

 

B2

B1

B1

A1

A1

 

Franceză

 

B2

B1

B1

A1

A1

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

A1, A2 ― Utilizator elementar

B1, B2 ― Utilizator independent

C1, C2 ― Utilizator experimentat

 

4.3. Aptitudini şi competenţe artistice

 

[    Pasionată de tehnoredactare computerizată, animaţii multimedia în domeniul educaţional,

 

4.4. Aptitudini şi competenţe sociale

 

[    Aptitudini de cooperare, comunicare eficientă, empatie –  perfecţionate datorită colectivului în care îmi desfăşor activitatea şi datorită specificului meseriei de cadru didactic

[    Abilitate de a lucra cu elevi din toate mediile sociale/culturale

 

4.5. Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

[    Exigenţă şi autoperfecţionare continuă – ca principii de viaţă; organizarea colectivelor de elevi, conducerea şi moderarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare.

[    în calitate de profesor am organizat fazele pe şcoală ale olimpiadei elevilor

[    în calitate de diriginte am organizat şedinţe cu părinţii elevilor, vizite la muzeul oraşului  şi serate distractive cu elevii  

 

4.6. Aptitudini şi competenţe tehnice

 

[    Am bune cunoştinţe de operare a calculatorului folosind programele de birotică Microsoft Office, aplicaţii multimedia, comunicaţii şi navigare pe Internet

[    Am studiat şi programe educaţionale specializate AEL

 

4.7.  Permis de conducere

 

DA

 

4.8. Alte aptitudini şi competenţe

 

[    Abilitatea de a desfăşura programe educative cu elevii

[    Abilitatea de adaptare la situaţii inedite

 

5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţele pot fi furnizate la cerere de către:

[    conf. univ. dr. MUSCA VASILE UBB CLUJ-NAPOCA…

[    inspector  ISJMS prof. GROZAV GABRIEL……………….

[    director prof. dr. SUCIU IOAN

[    director adj. prof. MAGO ATTILA

 

6. ANEXE

[    (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Târnăveni, la 25.11.2009