Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

 

Nume

     SUCIU IOAN

Adresa

    Str.Păcii 24, 545600. Târnăveni, jud. Mureş

Telefon

    +40265443350, +40745451337

Fax

    +40265446149

E-mail

     siiioan@yahoo.com, siioan@hotmail.com

Naţionalitate

     română

Data naşterii

     28.03.1957

EXPERIENŢĂ

PROFESIONALĂ

 

 

·        1998-2006, management educaţional, director, Liceul Teoretic “Andrei Bârseanu”, Târnăveni

·        2004-2006 membru în comisia consultativă  a ISJ Mureş, disciplina fizică.

·        1994-2006, responsabil al Cercului metodic al profesorilor de fizică şi chimie din zona Târnăveni

·        2005, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş, formator pentru activităţi de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, Programul Educaţia XXI, specialitatea fizică

·        2003-2004, management educaţional, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, director al centrului Teritorial Târnăveni

·        2002-2005,CNFP Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar- membru în Comisia Specializată de Acreditare a programelor de formare continuă a managerilor din învăţământul preuniversitar.(OMEC 4488/17.IX 2002)

·        2001-2006 revista Tribuna învăţământului, redactor corespondent

·        2002-2006 revista Zaman (Timpul revistă editată în limbile turcă şi română), redactor corespondent pe probleme de educaţie

·        2000-2001, Postul local TV, ANTENA SERV S.R.L. -realizator al  emisiunii” Lecţia de fizică”

 

                                                                                       

·         1981-2006, Grupul Şcolar de Chimie Industrială Târnăveni, Liceul Teoretic “Andrei Bârseanu”    Târnăveni- profesor de fizică, diriginte.

·         Metodist ISJ Mureş, (ultimele inspecţii efectuate:. Dubencu Marcel- Iernut, Pop Ioan –Luduş inspecţii curente; Moisă Nicoară Luduş, grad I.)

·         Am participat la programul ARION, derulat sub egida Agenţiei Naţionale Socrates

·         Sunt coordonatorul modului TIC din programul Manager european ,derulat la CCD avizat de CNFP.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

     

·        Doctor în fizică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca- domeniul Fizică atomică şi nucleară,  în 2008

·        Limba franceză, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Certificat de competenţă lingvistică, 2001

·        ISJ Mureş, Curs de abilitare curriculară, specialitatea fizică, Adeverinţă, 2002

·        ARION- Programul SOCRATES, Attestation de visite d’etude, 15-19 mai 2006 Paris

·        Consiliere şi orientare ,Casa Corpului Didactic Mureş,  Certificat de participare, 2006 (20 ore)

·        Management educaţional, Fundaţia Academică ”Alumni” a Colegiului Naţional” Mircea cel Bătrân”-Certificat de Competenţe Profesionale ale Personalului Didactic (90 credite  profesionale transferabile)- martie -iunie 2004

·        Informatică aplicată şi programare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cursuri postuniversitare, diplomă, 2000-2002

·        Metode avansate de spectroscopie, école d’ été, Attestation, august-septembrie 2001.

·        Management şi finanţare, Certificat de absolvire, MEN, direcţia de Proiecte şi Reformă-Banca Mondială, Centrul Regional Sibiu,

     2000-2001

·        Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Fizică, Diplomă de Licenţă în Fizică, 1977-1981

·        Liceul Real-Umanist, Ocna Mureş, Diplomă de bacalaureat, 1972-1976

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

PERSONALE

·        Am făcut parte din echipa care a elaborat

                Standardele naţionale de director/director

                adjunct al unităţii  de învăţământ (publicate în

                        nr 1-2, Revista  centrului de formare a personalului din

                        învăţământul preuniversitar) 

·        Am făcut parte din echipa care a elaborat

            standardul de Inspector Şcolar general

            (publicat în  nr.7-8,  Revista centrului de formare a

                  personalului din învăţământul preuniversitar) 

·        Am publicat o carte: “Fizica, probleme,

                programe comentarii”. Am publicat şi

                comunicat un număr de 13 lucrări de

                specialitate (fizică) la simpozioane

                naţionale şi internaţionale.     

·        Am publicat aproximativ 300 de articole în revista tribuna învăţământului şi aproximativ 50 în revista Zaman- pe teme de învăţământ.

·        Am pregătit  un elev care s-a calificat la faza naţională a concursului de fizică şi un elev care a obţinut premiul II la o competiţie ştiinţifică internaţională, desfăşurată la Budapesta.

·        Am fost referent de specialitate al manualului de FIZICĂ, clasa a XI-a editat de editura SIGMA, autor Dan Crocnan, manual aprobat prin OMEdC4742 din 21.07.2006

Limba maternă

           româna

Limbi străine cunoscute

   

      Limba franceză, citesc (fb), vorbesc(b) şi scriu (b)

      Limba engleză, citesc (b), vorbesc (b)

 

Aptitudini şi competenţe artistice

       Am înclinaţii literare, cu câteva rezultate

        confirmate(prezentări în cadrul unui cenaclu

        literar şi publicaţii).

        Desenez cu uşurinţă.

Aptitudini şi competenţe sociale

        

         Sunt director al unei şcoli în care există şi clase

         cu predare în limba maghiară. Colaborez bine 

         atât cu cadrele didactice cât şi cu reprezentanţii

         părinţilor şi ai elevilor.

 

         Sunt consilier municipal, în Consiliul Local al

         Municipiului Târnăveni.

        Prin decret prezidenţial, mi-a fost conferit Ordinul    

        Meritul pentru Învăţământ în grad de cavaler

        Monitorul Oficial al RomânieiNr.1.181. 13 decembrie

          2004

        Am fost distins cu Diploma „Gheorghe Lazăr”

           Clasa I, în 2006

Aptitudini şi competenţe organizatorice

·        În colaborare cu Consiliul de administraţie, 

         coordonez activitatea într-o şcoală cu

         aproximativ :780 elevi, 60  profesori, 6

         posturi - personal didactic auxiliar, şi 8 posturi-

         personal nedidactic. Bugetul gestionat în anul

         2006 este de 1 192 652 lei

·        Am încheiat un protocol de colaborarea, cu

         Liceul Hegyes Endre din Hajduszoboszlo,

         Ungaria. Au fost derulate vizite reciproce.

·        Liceul Teoretic „A. Bârseanu” a devenit

Centru ECDL, (European Computer Driving Licence) centru pe care îl coordonez.

          Liceul a fost cuprins în programul VISION

           2000, program care a vizat introducerea

           educaţiei  pentru sănătate în şcoli.        

Aptitudini şi competenţe tehnice

Utilizez frecvent calculatorul, pentru editare de texte în Word, programe în Excel  şi prezentări în PowerPoint. Accesez frecvent INTERNET-ul.Sunt autor al câtorva programe didactice în Qbasic şi TURBOPASCAL- Publicate în lucrarea “Fizică-probleme, programe” 2001. Utilizez fax - ul, copiatoare, camere video, radio-casetofoane, etc.