romania_a

curriculum vitae european

european_union_a

 

 

 

1. INFORMAŢII PERSONALE

Nume

 

Tamas Cerasella Iuliana

Adresă

 

Str.Bradului,42,Tarnaveni,Mures

Telefon

 

0742020684

Fax

 

 

E-mail

 

celatms@yahoo.com

Naţionalitate

 

romana

Data naşterii                                                   

 

20 08 1976

 

 

2. EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ

Perioada (de la – până la)

 

 

 Numele şi adresa angajatorului

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 

Funcţia sau postul ocupat

 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 

 Numele şi adresa angajatorului

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 

Funcţia sau postul ocupat

 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 

 Numele şi adresa angajatorului

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 

Funcţia sau postul ocupat

 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 

 Numele şi adresa angajatorului

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 

Funcţia sau postul ocupat

 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 

 Numele şi adresa angajatorului

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 

Funcţia sau postul ocupat

 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 

 Numele şi adresa angajatorului

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 

Funcţia sau postul ocupat

 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 

 

 Numele şi adresa angajatorului

 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 

 

Funcţia sau postul ocupat

 

 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

 

 

 

 

 

 

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

Perioada (de la – până la)

 

 2005

 

 

UNIVERSITATEA   L.BLAGA  SIBIU

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

LIMBA ENGLEZA

Tipul calificării / diploma obţinută

 

Grad didactic 2

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

AEL

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 AUGUST 2001

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

LIMBA ENGLEZA

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DEFINITIVAT

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 1.10.1995-15.06.1999

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIV.L BLAGA-SIBIU  

FAC.DE LITERE

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

LB.SI LIT.ENGLEZA-LB.SI LIT.FRANCEZA

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMA DE LICENTA

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE-4 ANI

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

15.09.1991-15.09.1995

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

LICEUL TEORETIC „MIHAIL SEBASTIAN” BRAILA

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

FILOLOGIE-LIMBI STRAINE

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMA DE BACALAUREAT

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII LICEALE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

4.1. Limba maternă

 

Română

4.2. Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

 

C2

C2

C2

C2

C2

Franceză

 

B2

B1

B1

B2

B2

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

A1, A2 ― Utilizator elementar

B1, B2 ― Utilizator independent

C1, C2 ― Utilizator experimentat

4.3. Aptitudini şi competenţe artistice

 

[    Pasionată de tehnoredactare computerizată, animaţii multimedia în domeniul educaţional, web design

4.4. Aptitudini şi competenţe sociale

 

[    Aptitudini de cooperare, inter-relaţionare, comunicare eficientă, empatie –  perfecţionate datorită colectivului în care îmi desfăşor activitatea şi datorită specificului meseriei de cadru didactic

[    Abilitate de a lucra cu elevi din toate mediile sociale/culturale

4.5. Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

[    Exigenţă şi autoperfecţionare continuă – ca principii de viaţă; organizarea colectivelor de elevi, conducerea şi moderarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare.

[    în calitate de profesor am organizat fazele pe şcoală ale olimpiadei de limba engleză a elevilor precum şi ale sesiunilor de comunicări şi referate ale elevilor

[    în calitate de diriginte am organizat şedinţe cu părinţii elevilor, vizite la muzeul oraşului, excursii  şi serate distractive cu elevii 

4.6. Aptitudini şi competenţe tehnice

 

[    Am bune cunoştinţe de operare a calculatorului folosind programele de birotică Microsoft Office, aplicaţii multimedia, comunicaţii şi navigare pe Internet

[    Am studiat şi programe educaţionale specializate AEL

4.7.  Permis de conducere

 

NU

4.8. Alte aptitudini şi competenţe

 

[    Abilitatea de a desfăşura programe educative cu elevii

[    Abilitatea de adaptare la situaţii inedite

 

5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţele pot fi furnizate la cerere de către:

[    director prof. drd. SUCIU IOAN

[    director adj. prof. MAGO ATTILA

[    director educativ prof. OLAR MARIOARA

[    şef comisie metodică  prof. GHERASIM AURELIA

[    şef comisia diriginţilor prof. ANDREESCU DORIN

 

 

6. ANEXE

[    (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Târnăveni, la 08.11.2009