Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

INFORMAŢII PERSONALE

 

Nume / Prenume

SZILÁGYI ANNA RÓZSIKA

Adresă(e)

ROMĂNIA, Jud. Mureş, localitatea Deaj, comuna Mica, nr. 192, cod poştal 547404

Telefon(oane)

fix: 40265718403 (acasă)

fix: 40265446150 (şcoală)

Mobil:

0747111400

Fax(uri)

_40265446149 (şcoală)

E-mail(uri)

sz_rozsika1@yahoo.com

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

maghiară

 

 

Data naşterii

30 ianuarie 1981

 

 

Sex

feminin

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

 

 

PERIOADA

1.09.2005-prezent (Anexa 10)

FUNCŢIA SAU POSTUL OCUPAT

Profesor preuniversitar liceal titular de limba şi literatura maghiară

ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE

Activităţi specifice de predare, îndrumare şi evaluare a elevilor în cadrul disciplinelor: limba şi literatura maghiară, gramatica limbii maghiare, ortografia limbii maghiare,  limbă şi comunicare, dirigenţie

NUMELE ŞI ADRESA ANGAJATORULUI

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Nr. 15, Str. Republicii, Loc.Târnăveni, Jud. Mureş, cod poştal: 545600

TIPUL ACTIVITĂŢII SAU SECTORUL DE ACTIVITATE

învăţământ

 

 

PERIOADA

1.09.2007- 1.09.2009

FUNCŢIA SAU POSTUL OCUPAT

Profesor preuniversitar liceal de literatură universală

ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE

Activităţi specifice de predare, îndrumare şi evaluare a elevilor în cadrul disciplinei: literatura universală, dicţionar specific acestei discipline

NUMELE ŞI ADRESA ANGAJATORULUI

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Nr. 15, Str. Republicii, Loc.Târnăveni, Jud. Mureş, cod poştal: 545600

TIPUL ACTIVITĂŢII SAU SECTORUL DE ACTIVITATE

învăţământ

 

 

PERIOADA

1.09.2004-1.09.2005. (Anexa 9)

FUNCŢIA SAU POSTUL OCUPAT

Profesor preuniversitar liceal titular - detaşat de limba şi literatura maghiară

ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE

Activităţi specifice de predare, îndrumare şi evaluare a elevilor în cadrul disciplinelor: limba şi literatura maghiară, gramatica limbii maghiare, ortografia limbii maghiare, limbă şi comunicare, dirigenţie

NUMELE ŞI ADRESA ANGAJATORULUI

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Nr. 15, Str. Republicii, Loc.Târnăveni, Jud. Mureş, cod poştal: 545600

TIPUL ACTIVITĂŢII SAU SECTORUL DE ACTIVITATE

învăţământ

 

 

PERIOADA

1.09.2004 - 1.09.2005 (Anexa 2)

FUNCŢIA SAU POSTUL OCUPAT

Profesor preuniversitar liceal suplinitor-calificat de religie reformată

ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE

Activităţi specifice de predare, îndrumare şi evaluare a elevilor în cadrul disciplinei religie reformată, formarea abilităţii de socializare şi a empatiei

NUMELE ŞI ADRESA ANGAJATORULUI

Şcoala de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, Loc. Târnăveni, Jud. Mureş, cod poştal: 545600

TIPUL ACTIVITĂŢII SAU SECTORUL DE ACTIVITATE

învăţământ

 

 

PERIOADA

1.09.2004 - 1.09.2005 (Anexa 9)

FUNCŢIA SAU POSTUL OCUPAT

Profesor preuniversitar gimnazial titular-detaşat de limba şi literatura maghiară

ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE

Activităţi specifice de predare, îndrumare şi evaluare a elevilor în cadrul disciplinelor: limba şi literatura maghiară, gramatica limbii maghiare, ortografia limbii maghiare,  limbă şi comunicare

NUMELE ŞI ADRESA ANGAJATORULUI

Gimnaziul de Stat „Traian”, Loc. Târnăveni, Jud. Mureş, cod poştal: 545600

TIPUL ACTIVITĂŢII SAU SECTORUL DE ACTIVITATE

învăţământ

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

PERIOADA

1.10.2007 – 30.06.2008 (Anexa 3)

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ

DIPLOMĂ DE MASTER

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

Discipline principale: paleografie latină şi maghiară, concepte şi idei literare, istoria artei, retorici clasice, colecţii speciale, ediţia critică, instituţii literare, estetică funcţională;

Competenţe avansate în interpretarea textelor literare

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FURNIZORULUI DE FORMARE

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, specializarea: master în domeniul „Literatură şi societate”

NIVELUL ÎN CLASIFICAREA NAŢIONALĂ SAU INTERNAŢIONALĂ

STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE – 1 an

 

 

PERIOADA

01.10.2008 (Anexa 15)

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ

CERTIFICAT DE PARTICIPARE, ADEVERINŢĂ

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

Iniţierea în vederea utilizării calculatorului, în vederea utilizării suitei MS Office 2007, în utilizarea aplicaţiei de software educaţional AeL, în utilizarea aplicaţiei dedicată managementului şcolii ASM, în vederea administrării aplicaţiilor software instalate, etc.

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FURNIZORULUI DE FORMARE

SIVECO România

NIVELUL ÎN CLASIFICAREA NAŢIONALĂ SAU INTERNAŢIONALĂ

CURS DE FORMARE

 

 

PERIOADA

24.08.2007. (Anexa 6)

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ

 CERTIFICAT DE COMPETENŢÂ LINGVISTICĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

Limba franceză

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FURNIZORULUI DE FORMARE

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, Centrul ALPHA

 

NIVELUL ÎN CLASIFICAREA NAŢIONALĂ SAU INTERNAŢIONALĂ

EXAMEN DE COMPETENŢĂ  LINGVISTICĂ

 

 

PERIOADA

16.10.2006. (Anexa 14)

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

Consiliere şi orientare

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FURNIZORULUI DE FORMARE

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş

Casa Corpului Didactic Mureş

NIVELUL ÎN CLASIFICAREA NAŢIONALĂ SAU INTERNAŢIONALĂ

CURS DE FORMARE

 

 

PERIOADA

01.09.2006. (Anexa 11)

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ

CERTIFICAT DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

Limba şi literatura maghiară

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FURNIZORULUI DE FORMARE

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere

 

NIVELUL ÎN CLASIFICAREA NAŢIONALĂ SAU INTERNAŢIONALĂ

PERFECŢIONARE – DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

 

PERIOADA

29.03.2006. (Anexa 13)

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ

CERTIFICAT

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

Operare pe calculator (noţiuni de birotică, aplicaţii multimedia şi comunicaţii)

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FURNIZORULUI DE FORMARE

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş

  Casa Corpului Didactic Mureş

NIVELUL ÎN CLASIFICAREA NAŢIONALĂ SAU INTERNAŢIONALĂ

CURS DE FORMARE

 

 

PERIOADA

01.10 2002. – 30.06.2004. (Anexa 5)

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ

ADEVERINŢĂ

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

Discipline principale: Biblioteca şi societatea, Istoria scrisului, a cărţii şi  a bibliotecii, Catalogarea publicaţiilor, Biblioteconomie, Clasificarea publicaţiilor, Informarea şi documentarea bibliotecară, Psihologia lecturii, Informatică bibliotecară, Practică profesională;

Competenţe în biblioteconomie

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FURNIZORULUI DE FORMARE

 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, specializare în biblioteconomie organizată în cadrul Catedrei de Filologie Maghiară

 

NIVELUL ÎN CLASIFICAREA NAŢIONALĂ SAU INTERNAŢIONALĂ

CURS DE FORMARE – 2 ani

 

 

PERIOADA

Iulie 2004 (Anexa 8)

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ

 TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

 

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FURNIZORULUI DE FORMARE

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş

 

NIVELUL ÎN CLASIFICAREA NAŢIONALĂ SAU INTERNAŢIONALĂ

EXAMEN DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

 

PERIOADA

01.10.2000.-30.06.2004. (Anexa 2)

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ

 DIPLOMĂ DE LICENŢĂ

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

Discipline principale: Cunoştinţe biblice, Istoria bisericii universale, Cunoştinţe confesionale, Dogmatică, Etică, Pastoraţie-diaconie, Istoria cateheticii, Psihopedagogie creştină, Cânt bisericesc, Limba maghiară, Stilistică, Lingvistică generală, Onomastică, Istoria limbii maghiare, Semantică cognitivă, Paleografie, Literatura maghiară, Teoria literaturii, Literatura comparată, Culturi regionale transilvanene, Estetică, Introducere în filologia maghiară, Folclor maghiar, Psihologie, Pedagogie, Practica profesională

Competenţe specifice în interpretarea textelor literare în diferite epoci, în analiza lingvistică şi în predarea, evaluarea, îndrumarea elevilor (învăţământ preuniversitar)

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FURNIZORULUI DE FORMARE

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie reformată, specializarea teologie reformată-limba şi literatura maghiară

 

NIVELUL ÎN CLASIFICAREA NAŢIONALĂ SAU INTERNAŢIONALĂ

STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE – 4 ani

 

 

PERIOADA

10.01.2004. (Anexa 7)

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ

 CERTIFICAT DE COMPETENŢÂ LINGVISTICĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

Limba franceză

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FURNIZORULUI DE FORMARE

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, Centrul ALPHA

 

NIVELUL ÎN CLASIFICAREA NAŢIONALĂ SAU INTERNAŢIONALĂ

EXAMEN DE COMPETENŢĂ  LINGVISTICĂ

 

 

PERIOADA

15.09.1995-06.2000. (Anexa 1)

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ

 DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

Discipline principale:Limba şi literatura română, Limba maternă maghiară, Limba franceză, Literatura universală, Caligrafie, Educaţia muzicală, Psihologie, Pedagogie, Practică pedagogică, Metodica disciplinelor: limba română, limba maghiară, matematica, etc.

Competenţe în predarea, evaluarea, îndrumarea elevilor (învăţământ gimnazial)

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FURNIZORULUI DE FORMARE

Colegiul Naţional „Bethlen Gábor”, Aiud, Jud. Alba, profil: învăţătoare-educatoare

 

NIVELUL ÎN CLASIFICAREA NAŢIONALĂ SAU INTERNAŢIONALĂ

STUDII LICEALE – 5 ani

 

 

PERIOADA

13.03.2000. (Anexa 4)

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ

 ATESTAT PROFESIONAL PEDAGOGIC

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

Limba franceză (clasele I-IV), religie (clasele I-IV)

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FURNIZORULUI DE FORMARE

Colegiul Naţional „Bethlen Gábor”, Aiud, Jud. Alba

 

NIVELUL ÎN CLASIFICAREA NAŢIONALĂ SAU INTERNAŢIONALĂ

EXAMEN DE COMPETENŢĂ

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

 

 

LIMBA(I) MATERNĂ(E)

Maghiară

 

 

LIMBA(I) STRĂINĂ(E) CUNOSCUTĂ(E)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba română

 

 

C2

 

C2

 

C1

 

C1

 

C1

Limba engleză

 

 

A1

 

B1

 

A1

 

A1

 

A1

Limba franceză

 

 

C1

 

C2

 

B2

 

C1

 

B2

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

A1 – începător, A2 ― începător plus

B1 – intermediar, B2 ― intermediar plus

C1 – avansat, C2 ― avansat plus

 

 

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE

·       Aptitudini de cooperare, comunicare eficientă, empatie –  perfecţionate datorită colectivului în care îmi desfăşor activitatea şi datorită specificului meseriei de cadru didactic

·       Abilitate de a lucra cu elevi din toate mediile sociale/culturale

 

 

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI ORGANIZATORICE

·       Exigenţă şi autoperfecţionare continuă; organizarea colectivelor de elevi, conducerea şi moderarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare.

·       În calitate de profesor am organizat fazele pe şcoală ale olimpiadei de limba şi literatura maghiară a elevilor; am participat la organizarea examenului pentru certificarea competenţelor lingvistice.

·       În calitate de profesor de limba şi literatura maghiară am organizat evenimente comemorative şi evenimente care atestă importanţa abilităţii de a gândi interdisciplinar în cadrul interpretării textelor literare (interdisciplinaritate: literatură şi psihologie, literatură şi educaţie plastică)

·       În calitate de diriginte am organizat şedinţe cu părinţii elevilor şi serate distractive cu elevii.

 

 

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI TEHNICE

·       Am bune cunoştinţe de operare a calculatorului folosind programele de birotică Microsoft Office, aplicaţii multimedia, comunicaţii şi navigare pe Internet

 

 

 

ALTE COMPETENŢE ŞI APTITUDINI

·       Diplomă  pentru rezultate deosebite în pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada Judeţeană de Limba şi literatura maghiară (Anexa 12)

·       27 noiembrie 2009 am participat la Conferinţa Internaţională din Bucureşti. Am prezentat lucrarea intitulată: Interpretarea comparată a legendei Sfântul Tămaş după Jacobus de Voragine şi Illyés András, A legenda „korszak-képe” és a korszak legendaváltozata.

·       8 mai 2009 am participat la sesiunea de comunicări organizată în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, (secţiunea Studii doctorale), unde am obţinut premiul I pentru lucrarea prezentată (Titlul lucrării: Miracole de vindecare în legendele Sfintelor Árpádházi, Gyógyítócsodák az Árpádházi női szentek legendáiban) (Anexa 17)

·       15 mai 2008 am participat la sesiunea de comunicări organizată în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, unde am obţinut premiul III pentru lucrarea prezentată (Titlul lucrării: Miracole şi textualitate în legendele Sfintelor Árpádházi, Csodaorientáltság és szövegszerűség az Árpádházi női szentek legendáiban) (Anexa 16)

·       Publicaţii:

1.       A „fény univerzuma” a szavak szintjén és a képek dinamikájában (...avagy a halál és az én) = Látó (2008. okt. XIX. évf 10.sz.), főszerk. Markó Béla, Gálfalvi György. (Anexa 18)

2.      Gyógyítócsodák az Árpádházi női szentek legendáiban = Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában, szerk. Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Gabriella-Nóra, Kolozsvár, Verbum, 2009. (Anexa 19)

 

 

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţele pot fi furnizate la cerere de către:

·       prof. univ. dr. GÁBOR CSILLA

·       inspector limba şi literatura maghiară ISJMS prof. KISS TÜNDE

·       director prof. dr. SUCIU IOAN

·       director adj. prof. MAGO ATTILA

·       director educativ prof. OLAR MARIOARA

·       şef comisie metodică  prof. REZAN ANCA

·       şef comisia diriginţilor prof. ANDREESCU DORIN

 

 

ANEXE

·       Anexa 1: Diploma de bacalaureat

·       Anexa 2: Diploma de licenţă

·       Anexa 3: Diploma de master

·       Anexa 4: Atestat profesional pedagogic

·       Anexa 5: Adeverinţă de specializare în biblioteconomie

·       Anexa 6: Certificat de Competenţă Lingvistică în limba franceză

·       Anexa 7: Certificat de Competenţă Lingvistică în limba franceză

·       Anexa 8: Decizia de numire – TITULARIZARE

·       Anexa 9: Decizia de numire – DETAŞARE

·       Anexa 10: Decizia de numire – TRANSFER

·       Anexa 11: Certificat de acordare a definitivării în învăţământ

·       Anexa 12: Diplomă  pentru rezultate deosebite în pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada Judeţeană de Limba şi literatura maghiară

·       Anexa 13: Adeverinţă CURS DE FORMARE: Operare pe calculator: noţiuni de birotică, aplicaţii multimedia şi comunicaţii

·       Anexa 14: Adeverinţă CURS DE FORMARE: Consiliere şi orientare

·       Anexa 15: Adeverinţă CURS DE FORMARE (utilizarea calculatorului, etc.)

·       Anexa 16: Diploma premiul III (Sesiunea de comunicări)

·       Anexa 17: Diploma premiul I (Sesiunea de comunicări)

·       Anexa 18: Publicaţie

·       Anexa 19: Publicaţie