curriculum vitae

european

 

 

 

informaţii personale

 

Nume

 

SZELCUZAN  KATALIN

Adresă

 

Târnăveni, cod: 545600, jud. Mureş

Str. Frumoasă, nr. 12, bl. J, ap. 15

Telefon

 

0749-066437

E-mail

 

katicsikos@ yahoo.com

 

Data naşterii

 

30.09.1979.

 

Experienţă de muncă

 

 

Perioada

Numele şi adresa angajatorului

 

2002 – 2004 Colegiul Silvic Gurghiu

com. Gurghiu, jud. Mureş

str. Republicii  nr. 4, tel: 0265 536004

 

 

 

2004 – 2007  Liceul Teoretic “Andrei Bârseanu” Târnăveni

loc. Târnăveni, cod: 545600, jud. Mureş

str. Republicii, nr. 15, tel: 0265 446150

 

 

 

Ocupaţia sau poziţia deţinute

 

Profesor psiholog

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

-        informarea şi consilierea elevilor, părinţilor şi profesorilor pe diferite subiecte: autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, învăţarea eficientă, optimizarea relaţiilor interpersonale

-        prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic

-        examinare psihologică

-        organizarea unor programe de orientare şcolară şi profesională şi a carierei elevilor

-        consiliere şi cursuri pentru părinţi

-        asistenţa şi consilierea metodologică a educatoarelor, învăţătorilor şi diriginţilor

-        realizarea unor studii, sondaje privind opţiunile şcolare (de carieră) ale elevilor  din clasele terminale

 

Educaţie şi formare

 

 

 

2005-2006

Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj-Napoca

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Curs postuniversitar: Consiliere psihologică

Certificat de absolvire

 

2003-2004

 

 

Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj-Napoca

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 

 

Curs postuniversitar: Consiliere şi orientare

 

 

Certificat de absolvire

 

 

 

1998 – 2002

Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj-Napoca

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie

Diplomă de licenţă

bilităţi şi competenţe personale

 

 

Limba maternă

 

Maghiară

 

 

Alte limbi

 

Română, Engleză

Citit

 

foarte bine, foarte  bine

Scris

 

foarte bine, bine

Vorbit

 

foarte bine, bine

 

Abilităţi şi competenţe

 

 

 

-        Abilităţi de relaţionare pozitivă

-        Deprinderi de comunicare asertivă

-        Abilităţi de management al conflictelor

-        Empatie

-        Responsabilitate

-        Flexibilitate cognitivă

-        Gândire pozitivă, optimism

-        Operare calculator: Windows, Word, Excel, Power Point

 

 

 

 

 

 

 

manifestări ştiinţifice

 

 

 

 

 

 

 

Simpozionul: „Psihologia şcolară – între experienţă şi cercetare

Organizat de: Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş

                   Colegiul Psihologilor din România

                    Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Mureş    2008 – „Motivaţia învăţării”

 2007  - „Învăţăm să învăţăm – program de dezvoltare a             abilităţilor de învăţare”.

2006              - „Indicii satisfacţiei profesionale la psihologii şcolari – surse de stres în activitatea didactică „

2005 – cu studiul: „Sănătatea mentală şi emoţională la adolescenţi”

- cercetările au fost realizate în colaborare cu prof. psiholog Szekely-Kiraly Kinga de la Colegiul Tehnic