Curriculum vitae Europass

curriculum vitae european

 

 

 

1. INFORMAŢII PERSONALE

 

Nume

 

STOICA OCTAVIAN

Adresă

 

ROMÂNIA, judeţul Mureş, localitatea Târnăveni

cod poştal: 545600, strada ARMATEI BL 54B1 AP 6 

Telefon

 

fix: 0365434717 (acasă)    mobil: 0749066260

fix: 40265446150 (şcoală)  

Fax

 

40265446149 (şcoală)  

E-mail

 

tavistc@yahoo.com

Naţionalitate

 

română

Data naşterii                                                  

 

15 noiembrie 1968

 

 

2. EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.1998-în prezent (Anexa 5)

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Târnăveni;

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar liceal titular de biologie

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor

 

 

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie 2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

SIVECO ROMÂNIA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

AEL 5

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE (Anexa 15)

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie  2006

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE (Anexa 11)

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 2004-2006

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

FACULTATEA DE  BIOLOGIE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

BIOLOGIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I (Anexa 8)

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 mai 2005

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

COLEGIUL TEHNIC TARNAVENI  INSPECTORATUL SCOLAR MURES

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

EDUCATIE PENTRU SANATATE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE (Anexa 14)

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 aprilie-mai  2004

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

OPERARE PE CALCULATOR: noţiuni de birotică, aplicaţii multimedia şi comunicaţii

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE (Anexa 10)

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 august-septembrie 2002

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA”BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

BIOLOGIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II (Anexa 13)

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

Februarie 2000

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MURES

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

EDUCATIE PENTRU SANATATE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

ADEVERINTA DE ABSOLVIRE  (Anexa 12)

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 august 1997

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

BIOLOGIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE DEFINITIVAT (Anexa 7)

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

Septembrie 1995

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MURES

 

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

BIOLOGIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

TITULARIZARE IN INVATAMANT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

EXAMEN DE TITULARIZARE IN INVATAMANT

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

1.10.1990-15.06.1995

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

FACULTATEA DE BIOLOGIE SI GEOLOGIE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

profilul BIOLOGIE, specializarea BIOLOGIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ  (Anexa 2)

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE - 5 ani

 

 

 

 

4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

4.1. Limba maternă

 

Română

 

4.2. Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

Engleză

 

B2

B1

B1

A1

A1

 

Franceză

 

B2

B1

B1

A1

A1

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

A1, A2 ― Utilizator elementar

B1, B2 ― Utilizator independent

C1, C2 ― Utilizator experimentat

 

4.3. Aptitudini şi competenţe artistice

 

[     

 

4.4. Aptitudini şi competenţe sociale

 

[    Aptitudini de cooperare, interrelaţionare, comunicare eficientă, empatie –  perfecţionate datorită colectivului în care îmi desfăşor activitatea şi datorită specificului meseriei de cadru didactic

[    Abilitate de a lucra cu elevi din toate mediile sociale/culturale

 

4.5. Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

[    Exigenţă şi autoperfecţionare continuă – ca principii de viaţă; organizarea colectivelor de elevi, conducerea şi moderarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare.

[    în calitate de profesor am organizat fazele pe şcoală ale olimpiadei de biologie a elevilor precum şi ale sesiunilor de comunicări şi referate ale elevilor

[    în calitate de diriginte am organizat şedinţe cu părinţii elevilor, vizite la muzeul oraşului  şi serate distractive cu elevii  

 

4.6. Aptitudini şi competenţe tehnice

 

[    Am bune cunoştinţe de operare a calculatorului folosind programele de birotică Microsoft Office, aplicaţii multimedia, comunicaţii şi navigare pe Internet

[    Am studiat şi programe educaţionale specializate AEL

 

4.7. Alte aptitudini şi competenţe

 

[    Diplomă  pentru rezultate deosebite în pregătirea elevilor

 

5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

Referinţele pot fi furnizate la cerere de către:

[    Prof.universitar dr.DRAGAN BULARDA

[    inspector biologie BORGOVAN IOAN

[    director prof. dr. SUCIU IOAN

[    director adj. prof. MAGO ATTILA

[    director educativ prof. OLAR MARIOARA

[    şef comisie metodică  prof. SUCIU LAURA

[    şef comisia diriginţilor prof. ANDREESCU DORIN

 

 

 

6. ANEXE

[    Anexa 1: Diploma de bacalaureat

[    Anexa 2: Diploma de licenţă

[    Anexa 3: Decizia de numire – TITULARIZARE

[    Anexa 4: Adeverinţă definitivat

[    Anexa 5: Adeverinţă grad didactic II

[    Anexa 6: Adeverinţă grad didactic I

[    Anexa 7: Adeverinţă CURS DE FORMARE: Operare pe calculator: noţiuni de birotică, aplicaţii multimedia şi comunicaţii

[    Anexa 8: Adeverinţă CURS DE FORMARE: Consiliere şi orientare

[    Anexa 9: Adeverinţă CURS DE FORMARE: AEL 5

 

 

Târnăveni, la 28.10.2008