curriculum vitae european

 

 

 

1. INFORMAŢII PERSONALE

Nume

 

STOICA DANIELA

Adresă

 

ROMÂNIA, judeţul Mureş, localitatea Târnăveni

strada ARMATEI nr. 54/B9 ap.5

Telefon

 

0740657489

Fax

 

40265446149 (şcoală)  

E-mail

 

dana_stc@yahoo.com

Naţionalitate

 

română

Data naşterii                                                  

 

15 mai 1971

 

 

2. EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ

Perioada (de la – până la)

 

1.09.2001-în prezent

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Târnăveni;

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar liceal titular de informatică

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Informatică, T.I.C., Dirigenţie

 

Perioada (de la – până la)

 

13.01.1998-31.08.2001

 Numele şi adresa angajatorului

 

Grupul şcolar de Chimie Industrială, Târnăveni

 azi Colegiul Tehnic, Târnăveni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor suplinitor de informatică

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Informatică, T.I.C., Dirigenţie

 

Perioada (de la – până la)

 

12.01.1995-12.01.1998

 Numele şi adresa angajatorului

 

S.C. CARS. S.A., Târnăveni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

inginer

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Contrul calităţii produselor

 

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

Perioada

 

ianuarie 2006

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

E.C.D.L. ROMÂNIA

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE EXAMINATOR AUTORIZAT E.C.D.L.

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

Perioada

 

 august 2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ – NAPOCA, FACULTATEA DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

INFORMATICA

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

Perioada (de la – până la)

 

august 2004

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

INFORMATICĂ

Tipul calificării / diploma obţinută

 

TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

EXAMEN DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Perioada

 

 ianuarie  2004

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

SIVECO ROMÂNIA

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

AEL 3

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

Perioada

 

 martie  2003

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

SYSTEM PLUS, BUCUREŞTI

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CURS DE ÎNTREŢINERE ŞI GESTIONARE A REŢELELOR DE CALCULATOARE

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE ATESTARE A CUNOŞTINŢELOR ÎN REŢELE DE CALCULATOARE

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

 

2000 -2002

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ - NAPOCA

 

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

specializarea INFORMATICĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

STUDII ACADEMICE POSTUNIVERSITARE DE INFORMATICĂ APLICATĂ ŞI PROGRAMARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII POSTUNIVERSITARE - 2 ani

 

 

 

Perioada

 

august 2000

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ – NAPOCA, T.C.M.

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

INFORMATICĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DEFINITIVAT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE -GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada

 

1989 - 1994

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ – NAPOCA, T.C.M.

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

INGINERIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII UNIVERSITARE – 5 ani

 

 

 

Perioada

 

1985-1989

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Liceul de chimie industrială nr. 1 Târnăveni

azi Colegiul Tehnic Târnăveni

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

profilul electrotehnică

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII LICEALE – 4 ani

 

 

4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

4.1. Limba maternă

 

Română

 

4.2. Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

Engleză

 

B2

B2

B2

B1

B1

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

A1, A2 ― Utilizator elementar

B1, B2 ― Utilizator independent

C1, C2 ― Utilizator experimentat

 

4.3. Aptitudini şi competenţe artistice

 

[    Pasionată de animaţii multimedia în domeniul educaţional, web design

 

4.4. Aptitudini şi competenţe sociale

 

[    Aptitudini de cooperare, interrelaţionare, comunicare eficientă, empatie –  perfecţionate datorită colectivului în care îmi desfăşor activitatea şi datorită specificului meseriei de cadru didactic

[    Abilitate de a lucra cu elevi din toate mediile sociale/culturale

 

4.5. Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

[    Exigenţă şi autoperfecţionare continuă – ca principii de viaţă; organizarea colectivelor de elevi, conducerea şi moderarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare.

[    În calitate de profesor am organizat fazele pe şcoală ale olimpiadei de informatică a elevilor precum şi ale sesiunilor de comunicări şi referate ale elevilor

[    În calitate de diriginte am organizat şedinţe cu părinţii elevilor, vizite la muzeul oraşului, serate distractive cu elevii, excursii

 

4.6. Aptitudini şi competenţe tehnice

 

[    Am studiat programe educaţionale specializate AEL

 

4.7.  Permis de conducere

 

DA

 

4.8. Alte aptitudini şi competenţe

 

[    Abilitatea de a desfăşura programe educative cu elevii

[    Abilitatea de adaptare la situaţii inedite

 

5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţele pot fi furnizate la cerere de către:

[    prof. univ. dr. BOIAN FLORIN

[    inspector matematică-informatică ISJMS prof. GRAMA EMIL

[    director prof. drd. SUCIU IOAN

[    director adj. prof. MAGO ATTILA

[    şef comisie metodică  prof. BLAGA CORNEL

[    şef comisia diriginţilor prof. OLAR MĂRIOARA

 

 

6. ANEXE

[    (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Târnăveni, la 26.03.2008