Curriculum vitae Europass

curriculum vitae european

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORMAŢII PERSONALE

Nume

 

Selistean Diana Elena

Adresă

 

ROMÂNIA, judeţul Mureş, localitatea Târnăveni

cod poştal: 545600, strada Pacii nr. 2 bl K et1 ap 8

Telefon

 

mobil: 0743135409

fix: 40265446150 (şcoală)  

Fax

 

40265446149 (şcoală)  

E-mail

 

daina_ro@yahoo.com

Naţionalitate

 

română

Data naşterii                                                  

 

29.01.1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.2002 Scoala Generala Ganesti

2003 Liceul Teoretic Andrei Barseanu

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Târnăveni;

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar liceal titular de limba si literatura romana

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul  disciplinei limba si literartura romana Dirigenţie

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.2002 31.08 2003 Scoala Generala Ganesti

 Numele şi adresa angajatorului

 

Scoala Generala Ganesti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar gimnaziu limba si literatura romana

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor:Limba si literatura romana Dirigenţie

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.2003

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic Andrei Barseanu,Tarnaveni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar limba si literatura romana

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor:Limba si literatura romana Dirigenţie

 

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

Perioada (de la – până la)

 

 august,2009

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Universitatea Babes Bolyai,Facultatea de Litere

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Limba si literatura romana

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie  2006

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE (Anexa 11)

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

Perioada (de la – până la)

 

august 2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

Facultatea de Litere

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Limba si literatura romana

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DEFINITIVAT 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

 

Perioada (de la – până la)

 

 Iulie 2003

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Limba si literatura romana

Tipul calificării / diploma obţinută

 

TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

EXAMEN DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Perioada (de la – până la)

 

1.10.1998 1.07. 2002

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

Facultatea de Litere

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Romana Etnologie

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 15.091992 15.061996

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Liceul Teoretic Tarnaveni

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Profil Umanist

Tipul calificării / diploma obţinută

 

Diploma Bacalaureat

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

 

 

 

 

4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

4.1. Limba maternă

 

Română

4.2. Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

 

B2

B1

B1

A1

A1

Franceză

 

B2

B1

B1

A1

A1

Maghiară

 

C1

B1

B2

B2

A1

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

A1, A2 ― Utilizator elementar

B1, B2 ― Utilizator independent

C1, C2 ― Utilizator experimentat

4.3. Aptitudini şi competenţe artistice

 

[    Pasionată de arta,muzica,calatorie

4.4. Aptitudini şi competenţe sociale

 

[    Aptitudini de cooperare, interrelaţionare, comunicare eficientă, empatie –  perfecţionate datorită colectivului în care îmi desfăşor activitatea şi datorită specificului meseriei de cadru didactic

[    Abilitate de a lucra cu elevi din toate mediile sociale/culturale

4.5. Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

[    Exigenţă şi autoperfecţionare continuă – ca principii de viaţă; organizarea colectivelor de elevi, conducerea şi moderarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare.

[    în calitate de profesor am  participat la coordonarea lotului olimpic(etapa nationala,februarie 2008)

[    în calitate de diriginte am organizat şedinţe cu părinţii elevilor, vizite la muzeul oraşului  şi serate distractive cu elevii  

 

 

[     

4.6. Alte aptitudini şi competenţe

 

[    Diplomă  pentru rezultate deosebite în pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada Naţională de Limba si literatura romana (Anexa 9)

 

 

 

Târnăveni, la 28.10.2008