Curriculum vitae Europass

curriculum vitae european

 

 

 

 

 

1. INFORMAŢII PERSONALE

 

Nume

 

REZAN ANCUŢA EUGENIA

Adresă

 

ROMÂNIA, judeţul Mureş, localitatea Târnăveni

cod poştal: 545600, strada Geore Enescu nr. 10/17  

Telefon

 

fimobil: 0740/961254

fix: 40265446150 (şcoală)  

Fax

 

40265446149 (şcoală)  

E-mail

 

ancarezan@yahoo.com

Naţionalitate

 

română

Data naşterii                                                  

 

14 octombrie 1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.1997-în prezent

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Târnăveni;

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar liceal titular de limba şi literatura română/limba franceză

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Limba şi literatura română, Limba franceză, Dirigenţie.

Sunt responsabila Comisiei metodice a profesorilor de limba şi literatura română, limba maghiară, limba latină, literatură universală.

Sunt membru în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Andrei Bârseanu”.

Sunt dirigintă a clasei a IX-a C, profil Filologie.

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

Perioada (de la – până la)

 

decembrie 2008

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CURS DE FORMARE EVALUATORI PENTRU SUBIECT UNIC ŞI BACALAUREAT

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie 2008

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

SIVECO ROMÂNIA

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

AEL 5

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie  2006

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

Perioada (de la – până la)

 

 august 2006

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA DE VEST TIMIŞOARA-FACULTATEA DE LITERE

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC

II

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

 

Perioada (de la – până la)

 

 mai 2004

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

OPERARE PE CALCULATOR: noţiuni de birotică, aplicaţii multimedia şi comunicaţii

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 august  1999

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA-FACULTATEA DE LITERE

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A DEFINITIVATULUI

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

GRADE DIDACTICE

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 iulie 1998

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Tipul calificării / diploma obţinută

 

TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

EXAMEN DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

 

Perioada (de la – până la)

 

1.10.1992-15.06.1997

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA-FACULTATEA DE LITERE

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

 specializarea ROMÂNĂ – FRANCEZĂ

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE - 5 ani

 

Perioada (de la – până la)

 

15.09.1988-15.06.1992

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Liceul industrial nr. 2 Târnăveni

azi Liceul Teoretic “ Andrei  Bârseanu ”-Târnăveni

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

profilul industrie uşoară

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII LICEALE

 

 

 

4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

 

4.1. Limba maternă

 

Română

 

 

4.2. Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

 

Engleză

 

A1

A2

A1

A1

A1

 

 

Franceză

 

C2

C2

C2

C2

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

A1, A2 ― Utilizator elementar

B1, B2 ― Utilizator independent

C1, C2 ― Utilizator experimentat

 

 

4.3. Aptitudini şi competenţe artistice

 

[    Pasionată de literatură şi de arte.

 

 

4.4. Aptitudini şi competenţe sociale

 

[    Aptitudini de cooperare, interrelaţionare, comunicare eficientă, empatie –  perfecţionate datorită colectivului în care îmi desfăşor activitatea şi datorită specificului meseriei de cadru didactic

[    Abilitate de a lucra cu elevi din toate mediile sociale/culturale

 

 

4.5. Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

[    Exigenţă şi autoperfecţionare continuă – ca principii de viaţă; organizarea colectivelor de elevi, conducerea şi moderarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare.

[    În calitate de profesor am organizat fazele pe şcoală ale olimpiadei de limba şi literatura română pentru elevi, precum şi numeroase activităţi artistice şi culturale.

[    În calitate de profesor diriginte am organizat şedinţe cu părinţii elevilor, serate distractive cu elevii , activităţi artistice şi excursii.

 

 

4.6. Aptitudini şi competenţe tehnice

 

[    Am cunoştinţe de operare a calculatorului, folosind programele de birotică Microsoft Office, comunicaţii şi navigare pe Internet

[    Am studiat şi programe educaţionale specializate AEL

 

 

4.7. Alte aptitudini şi competenţe

 

[    Diplomă  pentru rezultate deosebite în pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada Judeţeană de Limba şi literatura română.

 

 

5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţele pot fi furnizate la cerere de către

[    director prof. dr. SUCIU IOAN

[    director adj. prof. MAGO ATTILA

[    şef comisia diriginţilor prof. ANDREESCU DORIN