Curriculum vitae

Europass

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Moraru Liana Mihaela

Adresă(e)

Str. Zorilor, bl. 2F, ap. 8 , Tarnaveni, jud. Mures cod 545600

Telefon(oane)

Fix:

(40-0365) 43 50 47

 

Mobil:

(40-073) 081681

 

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

mihaelamoraru11@yahoo.com

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

Romana

 

 

Data naşterii

18.09.1975

 

 

Sex

Feminin

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Profesor

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

Din septembrie 1998 pana in prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor de informatica

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate didactică, dirigenţie, pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiadele si concursurile de
informatica si utilizare a calculatorului.

Numele şi adresa angajatorului

Liceu Teoretic „Andrei Barseanu” Tarnaveni, str. Republicii, nr.15, tel: 0265 446150

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Profesor de informatica

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

1994-1998

Calificarea / diploma obţinută

Licentiat in informatica

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Algebra

Analiza matematica

Geometrie

Bazele matamatice ale calculatoarelor

Algoritmica si programare

Functii reale si complexe

Arhitectura calculatoarelor si sisteme de operare

Limbaje formale si automate

Algoritmica grafelor

Baze de date

Inteligenta artificiala

Fundamentele limbajelor de programare

Metodica predarii informaticii

Management si marketing

Sisteme integrate de proiectare si programare

Retele de calculatoare

Programare Windows

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de matematica si informatica

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

Spirit de ordine si rigoare, pragmatism, punctualitate, coerenta, creativitate.

 

 

Limba(i) maternă(e)

Romana

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza

 

 

Utilizator experimentat

 

 

Utilizator independent

 

 

Utilizator independent

 

 

Utilizator independent

 

 

Utilizator independent

 

Limba franceza

 

 

Utilizator elementar

 

 

Utilizator elementar

 

 

Utilizator elementar

 

 

Utilizator elementar

 

 

Utilizator elementar

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipa, capacitate de adaptare sporita, comunicare, seriozitate,  eficienta, gandire pozitiva, originala, competenta.

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Capacităţi de analiză, asistare, coordonare, organizare şi planificare.

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Utilizarea instrumentelor multimedia īn activităţile de predare.

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

O bună stăpânire a limbajelor de programare: Pascal, C, C++, FoxPro, Access.

Detin diploma de formator ECDL.

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

Pasionata de lucrul de mana.

 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Hobby : lucrul de mana

 

 

Permis(e) de conducere

Categoria B

 

 

Informaţii suplimentare

 

 

 

Anexe