NUMELE SI PRENUMELE

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

IGNAT  PATRICIA- DORINA

Adresa

Str.Liliacului  nr.5  ; Tirnaveni  ,  jud.Mures

Telefon

O265441010                                             

 

Mobil: 0744363480

 

E-mail

patriceignat@yahoo.com

 

 

Cetăţenia

romana

 

 

Data naşterii

27.02.1958  Tirnaveni ,

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

 

Sept.1981 -2009

Funcţia sau postul ocupat

 

Sept.1981-1986 profesor  la  C.S.S.Ludus ; 1986- 1990 profesor  de  ed.fizica  la  Sc. Gen.nr. 1  Ludus , intre  1990-2005  profesor  de  ed.fiz. la  Sc.Gen.  nr. 1 ( Gimn.  ‚ AVRAM  IANCU „Tirnaveni , 2005-2009  Liceul  Teoretic „ANDREI  BARSEANU „  TIRNAVENI

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

În calitate de profesor de specilitate: activitati  la  clasa , participare  cu  elevii  la  competitii  sportive , participare  la  serbari  scolare ;

 

În calitate de responsabil de arie curriculară: intocmirea  de  rapoarte  de  activitate

 

În calitate de diriginte: activitati  de  consiliere  si  orientare , excursii , lectii  de  educ.  rutiera, sanitara, ecologica, studierea de  catre  elevi  a  „Codului  bunelor  maniere” etc..

 

în calitate de membru al Comisiei pentru activitatea extracurriculară :   participarea  cu  elevii  la  manifestari  cultural- sportive  la  nivel  de  oras.

 

 

Numele şi adresa angajatorului

Liceul  Teoretic “ANDREI  BARSEANU” , str. Republicii  nr. 15 , Tirnaveni ,jud. MURES

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

                                    Perioada

       Funcţia sau postul ocupat       Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Educaţie şi formare

 

1981-2009

-prof. de  ed. fizica;

-activitate  la  clasa , participare cu  elevii  la  competitii  sportive ,antrenamente cu elevii ,pe  grupe de 

ramuri  sortive

Liceul  Teoretic „ ANDREI  BARSEANU”  Tirnaveni

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

DEPerioada

Calificarea / diploma obţinută

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 -octombrie 2006 ;

 -certificat-  curs  de  formare  pentru  diriginti  ;                  

-activitatea  de  „CONSILIERE  SI  ORIENTARE „ a  elevilor ;

 

 

-„MINISTERUL  EDUCATIEI  SI  CERCETARII” –„Casa  Corpului  Didactic „ MURES

 

 

 

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 

 

  -Martie 2006 ;

  -certificat  de  absolvire ;

-curs  de  „OPERARE  PE  CALCULATOR (  notiuni  de  birotica , aplicatii  multimedia  si  comunicatii)

 

  -„CASA  CORPULUI  DIDACTIC „ Mures ;

 

 

   -2005  ;

  -Certificat  de  Absolvire ;

-Cursul  „DEPARTAMENTUL  PENTRU  PREGATIREA  PERSONALULUI  DIDACTIC „  ;

 

-UNIVERSITATEA  „ ALEXANDRU  IOAN  CUZA „  IASI  ;

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Română

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscute

-engleza(putin) ,franceza(avansat), spaniola(mediu), rusa(putin), maghiara (mediu)

Autoevaluare

 

Comprehensiune

Vorbit

Scris

Nivel european (*)

 

Abilităţi de ascultare

Abilităţi de citire

Interacţiune

Exprimare

 

Limba engleză

 

B2

Intermediar plus

B2

Intermediar plus

B2

Intermediar plus

B2

Intermediar plus

B2

Intermediar plus

Limba franceză

 

C1

avansat

B2

Intermediar plus

C1

Avansat

 

 

 

        DA

B2

Intermediar plus

A2

Începător plus

 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

 

 

Competente şi abilităţi sociale

 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

 

 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

-OFFICE ;

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

-pictura ,cultura  muzicala, dans

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

 

 

 

Permis de conducere

-Categoria  B ;/

 

 

Informaţii suplimentare

Profesionale: -conduc  o  formatie  de  majorete numita  „SUNSHINE” , formata  din  eleve  ale  liceului in  care  profesez ,formatie  participanta pana  acum din  2007 pana in  2009  la  doua  campionate  nationale  si  un  campionat  european ;

 

  

 

Personale:- sunt  casatorita  si  am  doi  copii ;

 

 

Persoane de contact:  Ignat  Ioan (sotul ) , Ignat  Laviniu ( fiul )  si  Ignat  Claudiu ( fiul ) ;