Curriculum vitae

 

    

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Hidi Bįlint

Adresă(e)

Str.Principală, nr.492, Găneşti, jud. Mureş

Telefon(oane)

 

Mobil:

0749334767

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

bhidi@yahoo.com

Naţionalitate

maghiară

Data naşterii

10.03.1984

Sex

masculin

Domeniul ocupaţional

cadru didactic

Experienţa profesională

 

Perioada

Din septembrie 2006 pānă īn septembrie 2007

Funcţia sau postul ocupat

Profesor de biologie

Activităţi şi responsabilităţi principale

Educaţia elevilor din clasa a V-a pānă īn clasa a VIII-a

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala Generală Bahnea

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic

Perioada

Din septembrie 2007 pānă īn prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor de biologie

Activităţi şi responsabilităţi principale

Educaţia elevilor din clasa a V-a pānă īn clasa a XII-a

Numele şi adresa angajatorului

Gimnaziul de Stat Traian

Liceul Teoretic Andrei Bārseanu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic

 

Perioada

2008

Calificarea / diploma obţinută

Definitivat īn īnvăţămānt

 

Numele şi tipul instituţiei de īnvăţămānt / furnizorului de formare

Universitatea Babeş- Bolyai Cluj-Napoca

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă

maghiară

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Īnţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba romānă

 

C1

Utilizator

experimentat

C1

Utilizator

experimentat

C1

Utilizator

experimentat

C1

Utilizator

experimentat

C1

Utilizator

experimentat

Limba Engleză

 

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă

 

 

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

-bună stăpānire a instrumentelor Microsoft Office(Excel,Word, Power Point)

-folosirea internetului

 

 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

-folosirea maşinilor agricole

-cultivarea plantelor agricole

 

 

Permis(e) de conducere

cat.B

 

 

Informaţii suplimentare

Referinţele pot fi furnizate la cerere