curriculum vitae european

 

 

 

1. INFORMAŢII PERSONALE

Nume

 

HARSAN DEGERAT MARIA

Adresă

 

ROMÂNIA, judeţul Mureş, localitatea Târnăveni

Cart. 1 Decembrie 1918 Bl.46 Sc.Z5 ap. 5

Telefon

 

fix: 0365 445429(acasă)    mobil: 0740526092 /0727743981

fix: 40265446150 (şcoală)  

Fax

 

40265446149 (şcoală)  

E-mail

 

didia_maria@yahoo.com

Naţionalitate

 

română

Data naşterii                                                  

 

11 februarie 1974

 

 

2. EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ

Perioada (de la – până la)

 

1.09.2005 -în prezent

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Târnăveni;

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar liceal suplinitor calificat

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor :Religie,Limba latina,Limba engleza, Dirigenţie

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.2006-15.06.2007

 Numele şi adresa angajatorului

 

Grupul şcolar de Chimie Industrială, Târnăveni

 azi Colegiul Tehnic, Târnăveni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar liceal suplinitor calificat de Limba engleza

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinei Limba engleza

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.2006-15.06.2007

 Numele şi adresa angajatorului

 

Clubul Copiilor Tarnaveni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor suplinitor calificat Cercul „Cultura si Civilizatie Engleza”

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinei „Cultura si Civilizatie Engleza”

 

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie  2006

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 2006-2007

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CONSILIERE SI ORIENTARE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

Perioada (de la – până la)

 

 2005- 2007

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA ” 1DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

TEOLOGIE SISTEMATICA SI BIBLICA

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMA DE MASTER

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 aprilie-mai  2006

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

OPERARE PE CALCULATOR: noţiuni de birotică, aplicaţii multimedia şi comunicaţii

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

Septembrie 2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

SIVECO ROMÂNIA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

AEL

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

august 2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA „1 DECEMBRIE 1918”ALBA IULIA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

TEOLOGIE ORTODOXA

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DEFINITIVAT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE -GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

1.10.2001-15.06.2005

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITĂTEA „1 DECEMBRIE 1918”ALBA IULIA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

TEOLOGIE ORTODOXA- LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE – 4 ani

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

15.09.1988-15.06.1994

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Liceul de chimie industrială nr. 1 Târnăveni

azi Colegiul Tehnic Târnăveni

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

profilul chimie industrială

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII LICEALE

 

 

 

4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

4.1. Limba maternă

 

Română

4.2. Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

 

A2

A1

A1

A1

A1

Franceză

 

B2

B1

B1

A1

A1

Maghiară

 

C2

C2

B2

B2

C2

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

A1, A2 ― Utilizator elementar

B1, B2 ― Utilizator independent

C1, C2 ― Utilizator experimentat

4.3. Aptitudini şi competenţe artistice

 

[    Pasionată de tehnoredactare computerizată, animaţii multimedia în domeniul educaţional

4.4. Aptitudini şi competenţe sociale

 

[    Aptitudini de cooperare, interrelaţionare, comunicare eficientă, empatie –  perfecţionate datorită colectivului în care îmi desfăşor activitatea şi datorită specificului meseriei de cadru didactic

[    Abilitate de a lucra cu elevi din toate mediile sociale/culturale

4.5. Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

[    Exigenţă şi autoperfecţionare continuă – ca principii de viaţă; organizarea colectivelor de elevi, conducerea şi moderarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare.

[    în calitate de profesor am participat la organizarea fazei pe şcoală ale olimpiadei de chimie a elevilor precum şi ale sesiunilor de comunicări şi referate ale elevilor

[    în calitate de diriginte am organizat şedinţe cu părinţii elevilor, vizite la muzeul oraşului  şi serate distractive cu elevii 

4.6. Aptitudini şi competenţe tehnice

 

[    Am bune cunoştinţe de operare a calculatorului folosind programele de birotică Microsoft Office, aplicaţii multimedia, comunicaţii şi navigare pe Internet

[    Am studiat şi programe educaţionale specializate AEL

4.7.  Permis de conducere

 

       DA

4.8. Alte aptitudini şi competenţe

 

[    Abilitatea de a desfăşura programe educative cu elevii

[    Abilitatea de adaptare la situaţii inedite

 

5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţele pot fi furnizate la cerere de către:

[    conf. univ. dr. TODORAN SIMION

[    inspector RELIGIE ORTODOXA ISJMS pr. MAN GHEORGHE

[    director prof. drd. SUCIU IOAN

[    director adj. prof. MAGO ATTILA

[    director educativ prof. OLAR MARIOARA

[    şef comisie metodică  prof. OLAR MARIOARA

[    şef comisia diriginţilor prof. ANDREESCU DORIN

 

 

6. ANEXE

[    (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Târnăveni, la 21.09.2009