curriculum vitae european

 

 

 

1. INFORMAŢII PERSONALE

Nume

 

HANCU DANIEL VALERIU

Adresă

 

ROMÂNIA, judeţul Mureş, localitatea Târnăveni

strada Soimilor, nr. 102, bloc B, scara A, ap. 2

Telefon

 

fix: +40265442474, +40365435777 (acasă)    

fix: +40265446150 (şcoală)  

Fax

 

40265446149 (şcoală)  

E-mail

 

deny712002@yahoo.com

Naţionalitate

 

română

Data naşterii                                                  

 

07 noiembrie 1971

 

 

2. EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ

Perioada (de la – până la)

 

1.09.1999-în prezent

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Târnăveni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar liceal titular de matematică

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Matematică, Istoria matematicii, Dirigenţie

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.1997-31.08.1999

 Numele şi adresa angajatorului

 

Gimnaziul de stat „Traian”, Târnăveni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor suplinitor-calificat de matematică

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Matematică, Dirigenţie

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.1996-31.08.1997

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Târnăveni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar liceal suplinitor-calificat de matematică

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Matematică, Dirigenţie

 

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie 2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

SIVECO ROMÂNIA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

AEL 5

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie  2006

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 ianuarie  2004

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

SIVECO ROMÂNIA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

AEL 3

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

august - septembrie 2006

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

MATEMATICĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

Octombrie 2001 - iunie 2003

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

INFORMATICĂ APLICATĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII POSTUNIVERSITARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

august 2000

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

LICEUL TEORETIC TÂRNĂVENI actual

LICEUL TEORETIC „ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

MATEMATICĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

EXAMEN DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

august 1998

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

MATEMATICĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DEFINITIVAT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE -GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

1.10.1990-15.06.1995

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

specializarea MATEMATICĂ – FIZICĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE - 5 ani

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

15.09.1986-15.06.1990

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Liceul de chimie industrială nr. 1 Târnăveni

azi Colegiul Tehnic Târnăveni

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

profilul electrotehnică

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII LICEALE

 

 

4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

4.1. Limba maternă

 

Română

 

4.2. Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

Engleză

 

B2

B1

B1

A1

A1

 

Franceză

 

B2

B1

B1

A1

A1

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

A1, A2 ― Utilizator elementar

B1, B2 ― Utilizator independent

C1, C2 ― Utilizator experimentat

 

4.3. Aptitudini şi competenţe artistice

 

[    Pasionat de tehnoredactare computerizată, animaţii multimedia în domeniul educaţional, web design

 

4.4. Aptitudini şi competenţe sociale

 

[    Aptitudini de cooperare, interrelaţionare, comunicare eficientă, empatie –  perfecţionate datorită colectivului în care îmi desfăşor activitatea şi datorită specificului meseriei de cadru didactic

[    Abilitate de a lucra cu elevi din toate mediile sociale/culturale

 

4.5. Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

[    Exigenţă şi autoperfecţionare continuă – ca principii de viaţă; organizarea colectivelor de elevi, conducerea şi moderarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare.

[    în calitate de profesor am participat la organizarea fazei pe şcoală a olimpiadei de matematică a elevilor 

[    în calitate de diriginte am organizat şedinţe cu părinţii elevilor, vizite la muzeul oraşului  şi serate distractive cu elevii 

 

4.6. Aptitudini şi competenţe tehnice

 

[    Am bune cunoştinţe de operare a calculatorului folosind programele de birotică Microsoft Office, aplicaţii multimedia, comunicaţii şi navigare pe Internet

[    Am studiat şi programe educaţionale specializate AEL

 

4.7.  Permis de conducere

 

DA

 

4.8. Alte aptitudini şi competenţe

 

[    Abilitatea de a desfăşura programe educative cu elevii

[    Abilitatea de adaptare la situaţii inedite

 

5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţele pot fi furnizate la cerere de către:

[    director prof. dr. SUCIU IOAN

[    director adj. prof. MAGO ATTILA

[    director educativ prof. OLAR MARIOARA

[    şef comisie metodică  prof. BLAGA CORNEL

[    şef comisia diriginţilor prof. ANDREESCU DORIN

[    inspector matematică ISJMS prof. GRAMA EMIL

 

 

6. ANEXE

[    (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Târnăveni, la 08.10.2008