curriculum vitae european

 

 

 

1. INFORMAŢII PERSONALE

Nume

 

GÎRLONŢA EMILIA COSMINA

Adresă

 

ROMÂNIA, judeţul Mureş, com. Băgaciu, sat Delenii nr.15

Telefon

 

fix: 40265425814 (acasă)    mobil: 0749224796

fix: 40265446150 (şcoală)  

Fax

 

40265446149 (şcoală)  

E-mail

 

cosmina.garlonta@yahoo.com

Naţionalitate

 

română

Data naşterii                                                  

 

25 mai 1978

2. EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ

Perioada (de la – până la)

 

1.09.2005 -în prezent

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Târnăveni;

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar liceal titular de limba şi literatura română

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Literatura, Gramatica şi Comunicarea limbii române, Dirigenţie

 

Perioada (de la – până la)

 

1.03.2000 -31.08.2005

 Numele şi adresa angajatorului

 

Şcoala Generală Delenii

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar gimnazial suplinitor de  limba şi literatura română

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Limbă şi literatură română, Dirigenţie.

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.1999-28.02.2000

 Numele şi adresa angajatorului

 

Şcoala Generală nr.1, BLAJ , jud.Alba

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Învăţătoare cl.a III-a

    Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor corespunzătoare ciclului primar, respectiv cl. a III-a.

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.1998 -31.08.1999

 Numele şi adresa angajatorului

 

Şcoala Generală nr 3. Copşa Mică jud. Sibiu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Învăţătoare calificată suplinitoare

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor corespunzătoare ciclului primar respectiv cl. I.

 

 

 

 


3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie 2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

 

SIVECO ROMÂNIA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

AEL 5

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 august 2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU

FACULTATE DE LITERE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI II

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

2007-2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

Studii de masterat.

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

 MANAGEMENT EDUCATIONAL

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMA DE MASTERAT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII POSTUNIVERSITARE  .

 

Perioada( de la –pana la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Mai 2008

INSPECTORATUL JUDETEAN MURES

CASA CORPULUI DIDACTIC MURES

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

 CURS DE EVALUARE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE.

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 2006

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 Iulie-2005

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

 Forma de instruire / învăţământ

 

EXAMEN DE TITULARIZARE

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

august 2004

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA”SIBIU

FACULTATEA DE LITERE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A DEFINITIVATULUI

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 1997-2001

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU

FACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDREI ŞAGUNA”

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Specializări:TEOLOGIE-LITERE (lb. şi literatura română)

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE- 4 ani

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 15.09.1992-15.06.1997

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

 

COLEGIUL PEDAGOGIC „GHEORGHE ŞINCAI” BLAJ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Specializări:INVĂŢĂTOARE-EDUCATOARE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII LICEALE

 

 

 

 

 

4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

4.1. Limba maternă

 

Română

 

4.2. Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

Engleză

 

B2

B1

B1

A1

A1

 

Germană

 

B2

B1

B1

A1

A1

 

Maghiară

 

C1

B1

B2

B2

A1

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

A1, A2 ― Utilizator elementar

B1, B2 ― Utilizator independent

C1, C2 ― Utilizator experimentat

 

4.3. Aptitudini şi competenţe artistice

 

[    Pasionată de tehnoredactare computerizată, multimedia în domeniul educaţional,

 

4.4. Aptitudini şi competenţe sociale

 

[    Aptitudini de cooperare, interrelaţionare, comunicare eficientă, empatie –  perfecţionate datorită colectivului în care îmi desfăşor activitatea şi datorită specificului meseriei de cadru didactic

[    Abilitate de a lucra cu elevi din toate mediile sociale/culturale

 

4.5. Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

[    Exigenţă şi autoperfecţionare continuă – ca principii de viaţă; organizarea colectivelor de elevi, conducerea şi moderarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare.

[    în calitate de profesor am organizat fazele pe şcoală ale olimpiadei de limba şi literatura română  a elevilor precum şi ale sesiunilor de comunicări şi referate ale elevilor

[    în calitate de diriginte am organizat şedinţe cu părinţii elevilor, vizite la muzeul oraşului  şi serate distractive cu elevii 

 

4.6. Aptitudini şi competenţe tehnice

 

[    Am bune cunoştinţe de operare a calculatorului folosind programele de birotică Microsoft Office, aplicaţii multimedia, comunicaţii şi navigare pe Internet

[    Am studiat şi programe educaţionale specializate AEL

 

4.7.  Permis de conducere

 

DA

 

4.8. Alte aptitudini şi competenţe

 

[    Abilitatea de a desfăşura programe educative cu elevii

[    Abilitatea de adaptare la situaţii inedite

 

5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţele pot fi furnizate la cerere de către:

[    Conf. Univ. Dr. MATEI DUMITRU- decanul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu

[    inspector limba şi literatura română: prof. STĂNESCU  AURORA

[    director prof. drd. SUCIU IOAN

[    director adj. prof. MAGO ATTILA

[    director educativ prof. COVRIG IONEL

[    şef comisie metodică  prof. REZAN ANCA

[    şef comisia diriginţilor prof. ANDREESCU DORIN

 

 

6. ANEXE

[    (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

 

 

 

 

Târnăveni, la 20 11.2009