Curriculum   vitae

 

Informaţii personale

   

 Nume/prenume                 Andreescu Dorin

       Adresă                         Tărnăveni, cartierul Viitorului, 13 G, scara A ,

                                           apartamentul 10, judeţul  Mureş

     Telefon                          0743058698

     E-mail                           dorin_andreescu@yahoo.com

    Naţionalitatea                 romana

    Data naşterii                   1961, iulie, 09

    Locul naşterii                 Orleşti, judeţul Vâlcea

 

Experienţă profesională

 

   Perioada                         1septembrie 1985-25 octombrie 2009

Funcţia                              Profesor, matematică

Numele angajatorului       Liceul Teoretic “Andrei Bârseanu”, Târnăveni

 

Educaţie şi formare        22 mai 2009- 5 iunie 2009 am urmat programul de formare

                                         “Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare”

                                         Septembrie ,  2008  cursuri de pregătire în AL

                                         Aprilie-iunie 2008  Educaţia XXI, Modulul III, „Tehnici

                                         Informaţionale şi de comunicare

                                         Februarie-mai, 2007  Educaţia XI, Modulu “Management şi

                                         Comunicare

                                         Octombrie 2000-iunie 2002 am absolvit Studiile Academice

                                          Postuniversitare în specialitatea Informatică Aplicată şi

                                          Programare, cu examenul de diplomă susţinut la data de 19

                                          Iulie 2002

2000    am participat la stagiul de pregătire din cadrul

programului Naţional de formare pentru directorii de unităţi şcolare

septembrie 1997 am obţinut gradul didactic I

septembrie 1966 am participat la cursul de consiliere privind cariera desfăşurat la Predea

1985  am absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj- Napoca, Facultatea de matematică şi am fost repartizat la Liceul la care am lucrat neîntrerupt până acum.