Curriculum vitae

 

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Chis Elena

Adresă(e)

Str.Pomilor nr. 80, loc. Tarnaveni jud. Mures cod.545600

Telefon(oane)

0365 446842

Mobil:

0744 486 434

Fax(uri)

-

E-mail(uri)

elenarancu@yahoo.com

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

Romana

 

 

Data naşterii

19.03.1958

 

 

Sex

Feminin

 

 

Specializare

Profesor geografie  

Locul actual de munca

Colegiu Tehnic Tarnaveni si Liceul Teoretic „ Andrei Barseanu”- catedra de geografie

 

 

 

Experienţa profesională

1982 – prezent Colegiu Tehnic Tarnaveni

2000 – prezent  Liceul Teoretic „ Andrei Barseanu”

 

Educaţie şi formare

2009 – Atestatul de formare continua a personalului didactic

2006 – cursul „Consiliere si orientare” organizat pentru diriginti

2005 – gradul I

2004 – cursul de operare pe calculatoare organizat de CCD Mures

1998 – gradul II

1985 – Definitivat in invatamant

1978 – 1982 Facultatea de Geografie , Universitatea Bucuresti

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Romana

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza , rusa

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza

 

 

A1

 

A2

 

A2

 

A2

 

A1

Limba rusa

 

 

A1

 

A1

 

A1

 

A1

 

A2

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

-         spirit de echipa

-         o buna capacitate de comunicare, obtinuta ca urmare a experientei

-         capacitate de adaptare la medii multiculturale, obtinuta prin experienta de munca

 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

-         spirit organizatoric acumulat in urma experientei ca responsabil al cercului profesorilor din zona

-         experienta buna a managementului de proiect si al echipei

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

-         o buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office  ( Word, Excel, Power Point)

-         cunostinte elementare ale utilizarii programelor pe PC

 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

      -

 

 

Permis(e) de conducere

Categoria B

 

 

Informaţii suplimentare

Stare civila : casatorita

Sotul : Chis Vasile – inginer horticol

Copii:

Chis Adrian Vasile (22 ani ) student la ASE Cluj – Napoca si la USAMAV Cluj- Napoca, Facultatea de Inginerie Cadastru si Topometrie

Chis Ioana ( 20 ani ) studenta la Facultatea de Drept „Simion Barnutiu” , Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu