curriculum vitae european

 

 

 

1. INFORMAŢII PERSONALE

Nume

 

VODA T.FLORENTINA-CLAUDIA

Adresă

 

Strada Şoimilor Nr.53,Bl.D,Et.II,Ap.12

Loc.Târnaveni,Jud.Mureş,Romania

 

Telefon

 

0740673457; 0733025954

Fax

 

40265446149 (şcoală)  

E-mail

 

claudia_voda@yahoo.com

Naţionalitate

 

română

Data naşterii                                                  

 

25 aprilie 1964

 

 

2. EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ

Perioada (de la – până la)

 

1 septembrie 1990 pana in prezent

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Târnăveni,Jud.Mureş

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar  titular de chimie şi fizică

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Chimie, Fizică, Universul,Fizicieni celebri, Dirigenţie

 

Perioada (de la – până la)

 

1 septembrie 1988-31 august 1990

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Industrial Măraşesti,Jud.Vrancea

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar  titular de chimie-detaşat in interesul învăţământului

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Chimie, Dirigenţie

 

 

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care se realizează formarea profesională

 

2007 până în prezent

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

AN III

 

Perioada (de la – până la)

 

aprilie-iunie

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR”TÂRGU-MUREŞ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

EDUCATIA XXI-MODULUL II

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE PERFECŢIONARE

 

Perioada (de la – până la)

 

martie-aprilie 2009

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR DE EVALUARE ALE CADRELOR DIDCATICE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

ATESTAT DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire/ învăţământ

 

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie 2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

SIVECO ROMÂNIA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

AEL 5

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ

 

                                                             

 

Perioada (de la – până la)

 

Septembrie 2007-mai 2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

LEGISLAŢIE ŞCOLARĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

Septembrie 2006

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE ORGANIZAT PENTRU DIRIGINŢI

 

 

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

decembrie-mai 2004

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR”TÂRGU-MUREŞ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

EDUCATIA XXI-MODULUL I

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE PERFECŢIONARE

 

 

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 aprilie-mai  2004

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

OPERARE PE CALCULATOR: noţiuni de birotică, aplicaţii multimedia şi comunicaţii

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

7.10.2003-30.11.2003

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA” PETRU MAIOR”

TÂRGU-MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

1998-2000

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA  „BABEŞ-BOLYAI”,

Loc. CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE FIZICĂ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

FIZICĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE-GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

Iunie 2000

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL JUDEŢEAN MUREŞ

SOCIETATEA DE EDUCAŢIE CONTRACEPTIVĂ SI SEXUALĂ

FUNDAŢIA TINERI PENTRU TINERI

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

FORMARE DE EDUCATORI IN EDUCAŢIE SEXUALĂ PENTRU ADOLESCENŢI

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PROIECT VISION 2000

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

28 august 1996-1 septembrie 1996

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CHIMIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

august 1994

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CHIMIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DEFINITIVAT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE -GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

1.10.1986-15.06.1991

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

FACULTATEA DE TEHNOLOGIE CHIMICA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

profilul CHIMIE, specializarea CHIMIE – FIZICĂ

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE - 4 ani

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

15 septembrie 1978-15 iunie 1982

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Liceul Industrial  nr. 1 Târnăveni

actual  Colegiul Tehnic Târnăveni

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

profilul chimie industrială

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII LICEALE

 

 

4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

4.1. Limba maternă

 

Română

 

4.2. Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

Limba engleză

 

B2

B1

B1

A1

A1

 

Limba rusă

 

B2

B1

A1

A1

A1

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

A1, A2 ― Utilizator elementar

B1, B2 ― Utilizator independent

C1, C2 ― Utilizator experimentat

 

4.3. Aptitudini şi competenţe artistice

 

[    Pasionată de muzică şi instrumente muzicale

 

4.4. Aptitudini şi competenţe sociale

 

[    Aptitudini de cooperare,toleranţă, interrelaţionare, comunicare eficientă, empatie,capacitate de adapaptare la nou , dobândite de-a lungul carierei didactice

 

4.5. Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

 

[    In calitate de responsabilă a comisiei metodice a profesorilor de fizică-chimie am organizat lunar activităţi de catedră,constând in dezbateri,referate,lecţii demonstrative,activităţi extracurriculare cu conţinut ştiinţific; am elaborat informări semestriale asupra activităţii catedrei;  am evaluat activitatea fiecărui membru al catedrei,propunăand Consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora; am participat la toate acţiunile organizate de direcţiunea şcolii şi inspectorat

[    In calitate de profesor metodist al CCD Mures,fiind responsabilă cu formarea continua pe zona Târnaveni am urmărit ca activitatea de formare continua  să fie centrată pe obiective specifice dezvoltării competenţelor psihopedagogice şi metodice în specialitate şi psihorelaţionale, teoretico-metodologice, practic- acţionale şi constructiv- creatoare,ca perfecţionarea la nivelul unităţilor de învăţământ să îndeplineasca funcţia de reglare - autoreglare a activităţii instructiv – educative, didactice şi extradidactice, de dezvoltare profesională personalizată, de inovare a practicii şcolare intr-un anumit spaţiu de instruire şi situaţii  educative,  de stimulare a creativităţii cadrelor didactice şi a elevilor, de investigare a activităţii şcolare.

[     In calitate de profesoară mi-am centrat activitatea pe adoptarea de masuri ce vizeaza  modernizarea predarii si invatarii, proiectarea si utilizarea unor strategii participative care sa asigure invatarea in clasa, diversificarea metodelor si a procedeelor didactice, diversificarea formelor de activitate si a formelor de organizare a colectivului de elevi 

[    In calitate de membră a Consiliului de administraţie m-am achitat de toate sarcinile care mi-au fost repartizate de catre conducerea şcolii şi am căutat ca prin deciziile luate sa contribui la buna desfaşurare a procesului instructiv-educativ

[     În calitate de dirigintă am căutat să organizez cât mai multe activităţi care să conducă la sudarea colectivului, am efectuat vizite la domiciliul elevilor, am încercat să asigur un climat propice studiului

 

4.6. Aptitudini şi competenţe tehnice

 

[    - bună cunoaştere a utilizării calculatorului (WORD, EXCEL, POWERPOINT,NAVIGARE PE INTERNET

[    Am studiat şi programe educaţionale specializate AEL

 

4.7.  Permis de conducere

 

NU

 

4.8. Alte aptitudini şi competenţe

 

[    Spirit de echipă,buna organizatoare,ambiţioasă,uşurinţă de calcul,adaptarea la situaţii inedite

 

 

5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţele pot fi furnizate  de către:

 

[    inspector chimie-fizică ISJ MS prof. MUREŞAN LAVINIA

[    director CCD Mureş NAGY EDITA

[    director prof. dr. SUCIU IOAN

[    director adj. prof. MAGO ATTILA

[    responsabil comisia diriginţilor prof. ANDREESCU DORIN

 

 

6. ANEXE

[    (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Târnăveni, la 16.10.2008