curriculum vitae european

 

 

 

1. INFORMAŢII PERSONALE

Nume

 

BERES ILONA MARIA

Adresă

 

ROMÂNIA, judeţul Mureş, localitatea Târnăveni

Strada: 1 Decembrie 1918, Nr. 26/A, Ap:6

Telefon

 

fix: 40265434913 (acasă)    mobil: 0740002606

fix: 40265446150 (şcoală)  

Fax

 

40265446149 (şcoală)  

E-mail

 

ilona_beres@yahoo.com

Naţionalitate

 

Maghiara

Data naşterii                                                  

 

13 Ianuarie 1976

 

 

2. EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ

Perioada (de la – până la)

 

1.09.2003 - în prezent

 Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Târnăveni;

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar liceal titular de Istorie - Geografie

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Istorie, Geografie, Dirigenţie

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.1998 - 31.08.1999

 Numele şi adresa angajatorului

 

SCOALA Generala nr 1, Ganesti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor de Istorie si Geografie

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Istorie, Geografie, Curiozitati geografice, Cultura Civica

 

Perioada (de la – până la)

 

1.09.1991-31.08.1995

 Numele şi adresa angajatorului

 

Grupul şcolar de Chimie Industrială, Târnăveni

azi Colegiul Tehnic, Târnăveni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

învăţământ

Funcţia sau postul ocupat

 

Profesor preuniversitar liceal titular de Istorie si Geografie

Principalele activităţi şi responsabilităţi)

 

Activităţi specifice de predare, evaluare şi îndrumare a elevilor în cadrul disciplinelor: Istorie, Geografie, Psihologie, Economie, Steno - Dactilografie, Dirigenţie

 

3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la

 

Aprilie 2009

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Programul national de dezvoltare a competentelor de evaluare ale cadrelor didactice

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

Perioada (de la – până la

 

Decembrie 2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR

CASA CORPULUI DIDACTIC BIHOR

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Istoria, cultura si traditia minoritatii maghiare

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

Perioada (de la – până la)

 

 septembrie  2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

SIVECO ROMANIA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

AEL

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 Septembrie -2006

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

CONSILIERE SI ORIENTARE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 August 2004

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE LITERE SI STIINTE SOCIO UMANE

ISTORIE - GEOGRAFIE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

ISTORIE -GEOGRAFIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A GRADULUI II

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 Februarie - martie  2004

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

EDUCATIE CIVICA: Formare si Responsabilizare Civica prin Educatie

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

CURS DE FORMARE

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 Octombrie 2001 – Iunie 2003

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA ROMÂNIA

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

INFORMATICA APLICATA SI PROGRAMARE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMA DE STUDII ACADEMICE POSTUNIVERSITARE

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII POSTUNIVERSITARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

 august  2000

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE LITERE SI STIINTE SOCIO UMANE

ISTORIE - GEOGRAFIE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

ISTORIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A DEFINITIVARII

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

16 IULIE 1999

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

ISTORIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

EXAMEN DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

1.10.1994-15.06.1998

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE LITERE SI STIINTE SOCIO UMANE

ISTORIE - GEOGRAFIE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

ISTORIE – GEOGRAFIE

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE - 4 ani

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 

15.09.1990-15.06.1994

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

 

Liceul Teoretic Tarnaveni

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

Profilul Uman, limbi straine

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

 

Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ

 

STUDII LICEALE

 

 

4. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

4.1. Limba maternă

 

maghiara

 

4.2. Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

Engleză

 

B2

B1

B1

A1

A1

 

Franceză

 

B2

B1

B1

A1

A1

 

Maghiară

 

C2

C1

C2

C2

C1

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

A1, A2 ― Utilizator elementar

B1, B2 ― Utilizator independent

C1, C2 ― Utilizator experimentat

 

4.3. Aptitudini şi competenţe artistice

 

[    Pasionată de tehnoredactare computerizată, animaţii multimedia în domeniul educaţional,

 

4.4. Aptitudini şi competenţe sociale

 

[    Aptitudini de cooperare, interrelaţionare, comunicare eficientă, empatie –  perfecţionate datorită colectivului în care îmi desfăşor activitatea şi datorită specificului meseriei de cadru didactic

[    Abilitate de a lucra cu elevi din toate mediile sociale/culturale

 

4.5. Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

[    Exigenţă şi autoperfecţionare continuă – ca principii de viaţă; organizarea colectivelor de elevi, conducerea şi moderarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare.

[    în calitate de profesor am organizat fazele pe şcoală ale olimpiadei de Istorie si Geografie elevilor precum şi ale sesiunilor de comunicări şi referate ale elevilor

[    în calitate de diriginte am organizat şedinţe cu părinţii elevilor, vizite la muzeul oraşului  şi serate distractive cu elevii , excursii.

 

4.6. Aptitudini şi competenţe tehnice

 

[    Am bune cunoştinţe de operare a calculatorului folosind programele de birotică Microsoft Office, aplicaţii multimedia, comunicaţii şi navigare pe Internet

[    Am studiat şi programe educaţionale specializate AEL

 

4.7.  Permis de conducere

 

DA

 

4.8. Alte aptitudini şi competenţe

 

[    Abilitatea de a desfăşura programe educative cu elevii

[    Abilitatea de adaptare la situaţii inedite

 

5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Referinţele pot fi furnizate la cerere de către:

[    conf. univ. dr. BARBU STEFANESCU

[    inspector Socio –Umane ISJMS prof. GROZAV GABRIEL

[    director prof. drd. SUCIU IOAN

[    director adj. prof. MAGO ATTILA

[    şef comisie metodică  prof. OLAR MARIOARA

[    şef comisia diriginţilor prof. ANDREESCU DORIN

 

 

6. ANEXE

[    (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Târnăveni, la 15.10.2008